Hiện nay, khi mà đời sống của con người ngày càng nâng cao, bên cạnh sản phẩm phải đảm bảo ngon, chất lượng thì bên cạnh đó nhu cầu về đóng gói sản phẩm cho đẹp và hợp vệ sinh, an toàn  ngày càng chú trọng hơn, thấy được sự cần thiết và tính cấp bách của ngành bao bì nói chung và ngành bao bì nhựa nói riêng. Nên công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Thành Công nắm bắt cơ hội này để đầu tư máy móc để phục vụ cho quá

Hiện tại Sóc Trăng chưa có doanh nghiệp nào tự sản xuất các loại bao bì nhựa định hình